Veldedighets-middager

Det er ingen norske bistandspenger som brukes til veldedighetsmiddager eller lignende arrangementer. Vi har veldig strenge føringer for hvordan de pengene vi mottar fra den norske stat forvaltes, følges opp og rapporteres på. Dette er øremerkede midler som går direkte til formålet.

Spørsmål & Svar


Hvor mye av norske bistandsmidler ble brukt under arrangementet i Toronto 10.mai 2013, som vist i TV innslaget på TV2?

Ingen av norske bistandsmidler brukes til slike formål. Den veldedighetsmiddagen som TV2 refererer til som ble avholdt i Toronto 10.mai 2013, er knyttet til Right To Play Canada sitt innsamlingsarbeid, der denne typen middager og arrangementer er vanlig praksis og godt innlemmet i kulturen i landet. Vi har full forståelse for at dette er en unorsk måte å samle inn penger på, men fordi den er unorsk betyr ikke at den er umoralsk. Alt av Right To Play sitt innsamlingsarbeid er gjennomført i henhold til de lover og regler som gjelder i de ulike landene vi jobber.

Hvordan finansieres slike veldedighetsmiddager?

Det er viktig å presisere at veldedighetsmiddager har vist seg å være en av de mest effektive måtene å samle inn midler på, da gjestene selv er med på å dekke kostnader, i tillegg til å donere til formålet. Inntektene Right To Play får fra disse middagene kommer i form av overskudd ved salg av bord, rene donasjoner/gaver fra gjester og salg av auksjonsobjekter som Right To Play får donert.

Hva med bruken av inngraverte champagneflasker og dansegulv med afrikanske barn?

Det er mye som har endret seg både i det lokale og internasjonale samfunnsbildet de siste 10 år. Visse elementer fra arrangementet i Toronto 10.mai 2013 vil i dag anses som smakløst også i de Nord-Amerikanske markedene, og er ikke i tråd med dagens retningslinjer for bildebruk.