Den livsviktige leken

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom.
Fordi de flykter fra krig. Fordi de må jobbe. Eller fordi at de er syke.

Hver uke sørger Right To Play for at 1,9 millioner barn som lever under slike forhold får lek inkludert i sin skolehverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Engasjer deg

Den livsviktige leken

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom.
Fordi de flykter fra krig. Fordi de må jobbe. Eller fordi at de er syke.

Hver dag sørger Right To Play for at 1,9 millioner barn som lever under slike forhold får lek inkludert i sin skolehverdag. Gjennom leken beskytter, utdanner og styrker vi barna slik at de blir bedre rustet til å forme sin egen fremtid.

Engasjer deg

Resultater av lek

Lek bidrar til at barn velger skole fremfor barnearbeid. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer, løse konflikter og utøve sine rettigheter.

Lek gir barn styrke til å overvinne barriere og skape muligheter.

Våre resultater

Resultater av lek

Lek bidrar til at barn velger skole fremfor barnearbeid. Lek lærer barn hvordan de skal beskytte seg mot sykdommer, løse konflikter og utøve sine rettigheter.

Lek gir dem styrke til å overvinne barriere og skape muligheter.

Våre resultater
>

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon som bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Lek utvikler barn

Right To Play er en internasjonal organisasjon bruker lek som læringsverktøy for å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

Vi har utviklet en unik metode hvor vi gjennom lek beskytter, utdanner og styrker barns muligheter for en bedre fremtid.

Vårt arbeid

Møt barna

Hver dag utfordrer barn normer og tradisjoner knyttet til samfunnet de lever i.

Et av disse barna er Julienne fra Rwanda. Hun kjemper for jenters rett til utdanning.
Møt henne her.

Engasjer deg

Møt barna

Hver dag utfordrer barn normer og tradisjoner knyttet til samfunnet de lever i.

Et av disse barna er Julienne fra Rwanda. Hun kjemper for jenters rett til utdanning.
Møt henne her.

Engasjer deg

Når barn leker vinner verden

Gi et bidrag