Lek er vår metode

Gjennom lek utvikler barn ferdigheter som de trenger hjemme, på skolen og samfunnet de vokser opp i. De lærer å samarbeide og løse problemer. De utvikler sin kreativitet. De får bedre selvtillit til å stå opp for sine rettigheter.

Lek bidrar til en bedre fremtid

Å leke er mer enn å bare ha det gøy sammen. Lek gir barn muligheter der det i utgangspunktet ikke er noen.

Vi bruker lek for å forbedre barnas levevilkår gjennom disse fem hovedområdene:

 • Kvalitet i utdanningen

  Ved å innføre morsom, inkluderende og engasjerende lek i undervisningen øker vi motivasjonen hos barn til å gå på skolen og til å lære.

  finn ut mer
 • Likestilling mellom kjønnene

  Gjennom lek gir vi barn en stemme slik at de bruker sin rett til likestilling, utdanning, verdighet og trygghet.

  finn ut mer
 • God helse

  Vi bruker lek for å lære barn om ernæring, hygiene og hvordan de skal beskytte seg mot alvorlige sykdommer.

  finn ut mer
 • Barns rettigheter og beskyttel

  Gjennom lek lærer vi barn hvordan de kan utøve sine rettigheter og beskytte seg mot vold og diskriminering

  finn ut mer
 • trygge og inkluderende lokalsa

  Ved å bruke lek som metode lærer vi barn å samarbeide og ha respekt for hverandre.

  finn ut mer

Når barn leker, vinner verden

Donate Now