Barnas nødfond

Krig, konflikt og fordrivelse rammer barna ekstra hardt. De blir frarøvet sine grunnleggende rettigheter og fremtidshåp, og blir utsatt for frykt og uro. Lekbaserte aktiviteter som metode har vist seg å være svært viktig i vårt arbeid med traumatiserte barn for å bearbeide inntrykk, redsel og tap.


Med fokus på utdanning og mental helse

Når en nødsituasjon oppstår er skolene often de første stedene som blir rammet. Når nødsituasjoner oppstår i våre programland bistår vi raskt med å finne alternative metoder og steder for undervisningen, slik at barna får en best mulig hverdag med faste rutiner. Ved å bruke lek som metode hjelper vi barn med å takle frykt, stress og traumer. Vi sørger også for at sårbare ungdom får tilgang til profesjonell hjelp. Når krisen avtar bidrar vi med å få barna tilbake på skolen, så de kan gjenoppta studiene.

Children's Emergency Fund - Image 2 - Web.jpg


Eksplosjonen i Beirut

Etter eksplosjonen i Beirut i 2020 lanserte vi et musikkprogram rettet mot berørte ungdommer. Målet med musikkprogrammet var å gi barna en sjanse til å uttrykke sine følelser og frykt gjennom sang og musikk, samt lærte dem hvordan de kan støtte jevnaldrende som opplevde traumer. Vi bidro også til opprydding og rehabilitering av skoler og andre offentlige rom. Vi sørget også for at barn som hadde sluttet på skolen kom tilbake for å fortsette studiene sine.

2 boys smiling in Lebanon


Covid-19

Da Verdens Helseorganisasjon erklærte en global COVID-19-pandemi, var vårt første fokus å informere barna i våre programmer om hvordan de kunne unngå smitte samt dele ut hygieneartikler. Vi samarbeidet også med utdanningsaktører, medieorganisasjoner og samfunnspartnere for å sikre at barn kunne fortsette å lære mens skolene var stengt, og få tilgang til psykososial støtte ved behov.

Childrens_Emergency_Fund_-_Image_1_-_Web.original.jpg


Støtt barna i nå!

For hver krone vi samler inn til Barna Nødfond går 90% direkte til våre nødhjelpstiltak.