Evalueringer og resultater

TV2 skriver at «ingen foreløpig vet om de aktivitetene Right To Play gjennomfører faktisk gir langsiktige resultater», og at «hvis man etter tjue år i felt fortsatt ikke kan dokumentere at det man driver med faktisk fungerer, så er det på høy tid at noen begynner å stille spørsmål.»

Dette er en veldig alvorlig påstand fra TV2. Man regelrett ignorerer alle eksterne og uavhengige evalueringer av Right To Plays Norad-støttede prosjekter de siste 10 årene. I 2014 ble det gjennomført en ekstern midtveisevaluering og i 2016 en ekstern sluttevaluering av Norad prosjektet for perioden 2013-2015. I 2019 ble det gjennomført en ekstern midtveisevaluering og i 2020 en intern sluttevaluering av Norad prosjektet for perioden 2016-2019. I 2020 ble det gjennomført en ekstern midtveisevaluering og i 2022 en ekstern sluttevaluering av Norad prosjektet fra 2017-2021.

Evalueringene bekrefter at Right To Play oppnår gode resultater med vår lekbaserte metodikk, men at det også er rom for forbedringer på enkelte områder noe vi alltid prøver å etterstrebe. Dette er i tråd med eksterne evalueringer gjennomført på andre prosjekter med støtte fra andre givere enn Norad.

TV2 referer til e-post fra ambassaden i Pakistan som sier følgende: «Ambassadens inntrykk er at RTP overdriver sin egen rolle og innflytelse overfor de nevnte aktørene i søknaden». Her vil presisere at Norad alltid sender søknader om støtte til de respektive ambassadene for kommentarer, dette er vanlig praksis og en del av det å kvalitetssikre søknadsprosessen. Den aktuelle søknaden TV2 referer til er for perioden 2016-2019. Denne søknaden ble sendt til åtte ulike ambassader for kommentarer (Etiopia, Mosambik, Tanzania, Uganda/Burundi, Jordan, Libanon, Palestina og Pakistan). Vi mener det er viktig å belyse denne konteksten, da dette ikke kommer frem av saken til TV2.

Nok en gang ser vi at TV2 kun fokuserer på det som fremstår kritikkverdig, og unnlater derfor å referer til kommentarer fra de andre ambassadene. Right To Play har gått gjennom kommentarene fra de åtte ambassadene i henhold til denne søknaden, og opplever at disse er gjennomgående positive. Kommentarene viser til at søknaden har gode og grundige analyser, er tematisk relevant med gode planer som bygger opp under landenes egne utviklingsplaner, samt bygger videre på erfaringer fra tidligere programmer. De eneste punktene Right To Play for tilbakemelding om ytterligere forbedringer er på punktene om kontekstanalyse og risikovurdering, noe vi også har tatt til etterretning.

550710472057853