Banen på Fulwe Barneskole

TV2s påstander om at Right To Play (RTP) ikke ferdigstilte idrettsbanen på Fulwe barneskole i Morogoro i 2014 medfører ikke riktighet. I henhold til samtaler med våre ansatte og frivillige på dette tidspunktet ble banen ferdigstilt, inkludert oppsett av basketballkurver og stenger til volleyballnett. Det ble også gjennomført en idrettsturnering på banen rett i etterkant av ferdigstillelsen.
Opp gjennom årene har RTP hatt ulike praksiser for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I 2013 var praksis å overføre midler for arbeidet til den enkelte skole, som så var ansvarlig for gjennomføringen av arbeidet. I dette tilfellet var det skolelederen og rektoren ved skolen som var ansvarlig for å engasjere entreprenører til å gjennomføre arbeidet, og det er i denne prosessen det har oppstått konflikt mellom skolelederen og rektoren på Fulwe barneskole. I tillegg hadde utdanningsmyndighetene i Tanzania ansvaret for å sjekke bygningskvalitet og kvalitetssikre nye strukturer. Distriktsingeniøren for utdanningsmyndighetene i området i denne perioden, skal ha forlangt betaling av Fulwe barnskole for å kvalitetssikre den nye banen, noe Fulwe barneskole ikke ville etterkomme. Distriktsingeniøren forlangte derfor at basketballkurver og stenger til volleyballnett ble fjernet, noe det også ble. Banen ble brukt i mindre grad etter dette og vedlikehold ble kraftig redusert.

RTP har erfart at direkteoverføringer av midler til den enkelte skole er forbudet med en viss risiko, både i form av økt konfliktnivå internt på skolen og/eller i lokalsamfunnet, men også i form av kvaliteten på det arbeidet som er blitt gjort derfor har RTP i dag en annen praksis for ansvarsfordeling og gjennomføring av rehabiliteringsarbeid. I dag er det RTP selv som både betaler og velger entreprenører til å gjennomføre arbeidet i samarbeid med skoler og lokalsamfunn, og ingen midler overføres til den enkelte skole samt at kvalitetssikring skjer i samarbeid med utdanningsmyndighetene.