Alkohol og luksushotell

Right To Play har over lengre tid hatt en nulltoleranse for refusjon av utlegg for alkohol. De kvitteringene som TV2 viser til er hentet fra tidsrommet 2004 – 2009, altså FØR retningslinjene ble innført og utgjør en samlet sum på ca. 2.000 - 3.000 norske kroner. Selv om dette er et relativt lite beløp i den store sammenheng, og en god del år tilbake i tid, er det likevel beklagelig at alkohol har blitt refundert.

Forklaring rundt valg av hotellet i Tanzania. Right To Play Norge kan ikke sies å være en regelmessig gjest på hotellet Sea Cliff slik som TV2 påstår. Representanter fra Right To Play Norge har benyttet hotellet på én reise siden 2013, da i forbindelse med en feltreise i samarbeid med en ambassadør. Det var her snakk om 3 overnattinger for 6 personer med en totalkostnad på 1503 norske kroner per person per natt.

Spørsmål & Svar

Hva er deres svar rundt TV2s påstand om sløsing og bruk av bistandsmidler på alkohol?

TV2 henviser til kvitteringer som viser refusjon for drinker, vin og øl. De forhold TV2 beskriver er fra 2004 – 2009 og gjelder en samlet sum på ca. 2.000 - 3.000 norske kroner. Vi mener TV2 sin vekting av saken som omhandler alkoholutgifter, ikke på noen måte samsvarer med ugjerningen som er begått. Det er også et tidsperspektiv her som TV2 ikke tar hensyn til. Når det gjelder refusjon av alkohol så har Right To Play Norge i tilsvar til TV2 uttrykt at det er beklagelig at alkoholutgifter er blitt refundert da dette aldri har vært en normal praksis i organisasjonen, men at dette kun er i strid med retningslinjene om nulltoleranse for refusjon av alkoholutgifter som organisasjonen har hatt over lengre tid. Kvitteringer fremlagt av TV2 er fra tiden før disse retningslinjene var på plass.

Hva er deres svar rundt TV2s påstand om sløsing og bruk av bistandsmidler på luksushotell i Tanzania?

TV2 henviser til en kvittering fra et femstjernes spahotell i Tanzania og legger frem at Right To Play er hyppige gjester på hotellet. Dette medfører ikke riktighet. Det oppleves at fakta fordreies for å skape et inntrykk av misbruk av norske bistandsmidler - et stygt virkemiddel for å svekke troverdigheten til organisasjonen. Right To Play Norge har kun besøkt dette hotellet en gang siden 2013, da i forbindelse med en feltreise i samarbeid med en ambassadør. Det var her snakk om 3 overnattinger for 6 personer med en totalkostnad på 1503 norske kroner per person per natt. Alle utgifter som benyttes i alle Norad-prosjekter der norske bistandsmidler er involvert fremlegges og godkjennes av Norad.

Hva er deres svar rundt TV2s påstand om manglende kvitteringer for reiseregninger?

TV2 viser til manglende kvitteringer i forbindelse med en reise til Paris i 2009, ved tidligere daglig leder Laila Andresen og en kollega. Som vi har kommunisert til TV2 var dette en mellomlanding i forbindelse med en feltreise. Siden dette ble gjennomført for mange år siden sitter ikke Right To Play på bilagene som viser den totale turen. Basert på dette prøver TV2 på en spekulativ måte å danne et bilde av at det er gjennomført en privat reise. Dette er feil. Vi viser også til regnskapsloven som sier at man skal oppbevare primærdokumentasjon i 5 år.

550710472057853