Esperance: Når skam hindrer kunnskap

Esperance - Won't Stop Me 2022.jpg

Esperance (13) hadde nå vært tre dager på skolen uten at hennes gode venninne Glora var å finne. Dette var veldig ulikt venninnen og Esperance kjente hun var bekymret. Etter skolen løp hun hjem til Gloria og selv om hun var lettet over å finne venninnen sin i god behold, forstod hun raskt at alt ikke var som det skulle. Gloria virket skrekkslagen og da Esperance spurte hvisket hun brydd «Jeg blør og blør, og det vil ikke stoppe. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre.»

Esperance som tidligere hadde vært med på et tre dagers kurs «My Life, My Plan» organisert av Right To Play, begynte å ane hva dette kunne dreie seg om, og etter noen enkle spørsmål kunne hun berolige venninnen sin om at blødningene venninnen hadde bare var menstruasjon. Kurset Esperance hadde vært med på tok for seg temaer som menstruasjonssyklusen og hygiene, og hun kunne nå dele sin kunnskap med venninnen. Gloria var lettet og spurte om hun kunne bli med Esperance neste gang hun skulle i ungdomsklubben som i regi av Right To Play ukentlig hadde samlinger på skolen. I ungdomsklubben på skolen kom det hver uke Right To Play-trente lærere som spesifikt henvendte seg til jenter for å løfte frem viktige temaer gjennom diskusjoner og aktiviteter.

«Jeg hadde så mange spørsmål rundt hva det var? Hva gjør jeg mens jeg har det? Hvor lenge varer det? Kan jeg gå på skolen mens jeg har det?»
- Esperance (13)
Skaper trygge rammer for kunnskap og læring

Esperance har en drøm om å bli lege, hun jobber selv hardt på skolen og finner tid til å hjelpe andre barn i nabolaget med hjemmelekser. I samfunnet hun vokser opp i er det svært lite tilgang til informasjon om seksuell og reproduktiv helse.

«Jeg hadde hørt at det har blitt snakket om «den tiden av måneden» for jenter, men jeg visste ikke hva det betydde. Jeg hadde så mange spørsmål rundt hva det er, hva jeg gjør mens jeg har det, hvor lenge det varer, eller om jeg i det hele tatt kunne være på skolen mens jeg har det. Jeg visste verken om det skjedde hver måned, om det var farlig eller om jeg trengte å gå på en behandlingsklinikk,» sier hun.

For de fleste av jentene på Esperances' alder som vokser opp i Nyarugusu flyktningleir i Tanzania, er det lite formell utdannelse å få. Samtaler om temaet preges også av sterke kulturelle tabuer rundt menstruasjon og menstruell hygiene, noe som gjør at informasjonen heller ikke på enkelt vis kommer fra jentenes foreldre. Kurs og ungdomsklubber drevet i regi av Right To Play-utdannede lærere er bidrag som er med på å fremme disse viktige temaene for unge jenter. Ved å skape trygge, interaktive miljøer der barrierene fjernes slik at jentene kan spørre og bli veiledet av trygge lærere, er med på å gi jentene en bedre forståelse for hva som skjer i kroppen, samtidig som de oppfordres til å støtte, bistå og informere hverandre.

Esperance - Tanzania - Image 1 - Web.jpg
Esperance leder en venninne med bind for øynene, gjennom en hinderløype kun ved å bruke stemmen. Dette er et eksempel på en Right To Play lek for å forbedre kommunikasjonsferdigheter.
Styrker jentene med kunnskap

Esperances barndom har vært preget av traumer fra vold og fordrivelse. Familien hennes har vært på flukt siden før hun ble født og det hele startet med utviklingen av store voldsbølger i hjemlandet Burundi. Da Esperances mor var gravid med henne, kom Esperances far i myndighetenes sikte og de ble tvunget til å flykte. Hun tilbrakte sin tidlige barndom i Burundi, inntil den ustabile politiske situasjonen i 2015 førte til at familien krysset grensen over til Tanzania og slo seg ned i Nyarugusu flyktningleir.

I leiren møter Esperance og andre jenter flere barrierer som er med på å holde dem borte fra skolen. Den store mangelen på kunnskap rundt seksuell og reproduktiv helse er en betydelig barriere. I frykt for at døtrene skal starte for tidlig med seksuell aktivitet er emner rundt menstruasjon, seksuell og reproduktiv helse et tema de fleste foreldre unngår. Samtlige familier er også indoktrinert i patriarkalske tradisjoner rundt hvordan jenter skal få lov til å oppføre seg, og hva slags kunnskap de skal ha. Noen jenter har forbud mot å lage mat til familien og bruke familiens bademuligheter, eller forventes å sove separat fra resten av familien når de menstruerer. Samtaler om pubertet, seksuell helse og menstruasjon oppmuntres ikke, og det forbindes derfor mye med skam og forlegenhet.

«Vi blir oppmuntret til å dele våre bekymringer, utfordringer og spørsmål med våre lærere, noe som styrker oss og gjør oss tryggere i vår kunnskap slik at vi selv kan håndtere egen menstruasjon på en bedre måte.»

Ungdomsklubben i regi av Right To Play, er et trygt sted hvor Esperance og andre jenter kan lære om seksuell helse, sikkerhet og rettigheter, og snakke åpent om hva som skjer med kroppen deres i puberteten. Jentene deltar også i lekbaserte aktiviteter som hjelper dem å bryte ned sosiale barrierer, bygge livsferdigheter og lærer de å være rollemodeller.

«Vi blir oppmuntret til å dele våre bekymringer, utfordringer og spørsmål med våre lærere, noe som styrker oss og gjør oss tryggere i vår kunnskap slik at vi selv kan håndtere egen menstruasjon på en bedre måte.»

Esperance - Tanzania - Image 2 - Web.jpg
Esperance og jenter fra ungdomsklubben spiller et spill kalt «Over Under» som er utviklet for å bidra til å bygge opp rundt viktigheten av teamarbeid og øke telleferdigheter hos barna.

Flyktninghjelpen og UNHCR deler ut gjenbrukbare bind til jenter og kvinner i alderen 16-49 år som bor i leiren, og gir viktig tilgang til hygieneprodukter til tusenvis av kvinner. Men jenter som får menstruasjon før fylte 16 år blir utelatt, og den manglende tilgangen kan i betydelig grad hindre jentenes mulighet til å gå på og delta i skolen. Det er anslått at jenter som ikke har tilgang til bind går glipp av gjennomsnittlig 30-40 skoledager i året på grunn av menstruasjon.

I år jobber Right To Play sammen med Flyktninghjelpen for å dele ut over 9000 gjenbrukbare bind til jenter under 16 år, og for å lære jenter hvordan de lager sine egne gjenbruksbind av lokalt tilgjengelig materiale. Etter hvert som tilgangen til sanitærprodukter øker, vil skoledeltakelsen også øke, noe som gir flere jenter en sjanse til utdanning. Dette åpner en verden av muligheter for Esperance og jenter som henne.

Disse aktivitetene er alle en del av programmet «My Education, My Future», et program som har som mål å forbedre tilgangen til og kvaliteten på utdanning for barn i grunnskolealder, spesielt jenter, som er berørt av den burundiske flyktningkrisen. Programmet har vært aktivt i Tanzania og Burundi siden 2020, og er gjort mulig med økonomisk støtte fra Canadas regjering donert gjennom Global Affairs Canada.