Den bærekraftige julegaven

Right To Play leverer på FNs bærekraftsmål #4 Kvalitet i utdanning og #5 Likestilling mellom kjønnene, og din bedrift kan bli med. ​
En julegave fra dere vil hjelpe mange.

Betalingsløsninger:
Velg om du ønsker å gi en bedriftsjulegave ved å betale med kort her og nå, eller om du ønsker å motta en faktura fra oss. Alle som gir en julegave vil få tilbud om personlige gavebevis som kan sendes ansatte eller andre.

*Lenger ned på siden vil du se eksempler på hva ulike summer kan gå til når din bedrift velger å gi en bedriftsjulegave til Right To Play.

Gi en bedriftsjulegave - fyll ut skjema og få faktura tilsendt:

NNO year End corporate invoice information

Hennes fremtid starter med hennes historie. Right To Play ansatte jobber til daglig med å identifisere jenter som har falt utenfor skolen slik at vi kan tilby de støtte til å komme tilbake. Jentene kan fortelle historier om barnearbeid, tvangsekteskap, diskriminering og undertrykkelse. Det er historiene som leder oss til jentene og det er vårt ønske om å gi deres dystre historier en lysere fremtid som driver vårt arbeid.

Ved å gi jenter tilgang til utdannelse, gir vi jenter mulighet for en lysere fremtid.

Vi jobber for å gi så mange som mulig av disse jentene og deres historier en fremtid.

Gi henne en fremtid!

Alle jenter bør ha rett til beskyttelse, utdanning og bli styrket til å stå opp for seg selv. Det handler ikke bare om hennes historie, det handler om hennes fremtid.

Din bedrift kan bidra slik at flere jenter kan gjøre krav på utdannelse og få muligheten til å følge sine drømmer. Alle bidrag går mot vårt viktige arbeidet med å gi jenter en lysere fremtid. Under ser du eksempler på hva ulike beløp kan bidra til:


Hva skjer når jentene får muligheten til å følge sine drømmer?

Les historiene til noen av barna om hvordan de har fått hjelp gjennom Right To Play sine programmer.

Det starter med en historie, men det kan bli en lysere fremtid.