Hvordan blir min støtte bruk?

Right To Play har prosjekter i 15 land i Asia, Midtøsten og Afrika. Fastgiverbidragene går til en hver tid til de prosjektene som trenger mest støtte. På denne måten når vi flere og kan bistå de som har størst behov. 93% av inntektene går til formålet, og 7% til administrasjon, drift og nye midler.

Hva er Right To Plays viktigste arbeidsområde?

Vårt viktigste område er å beskytte, utdanne og styrke barn. Dette gjør vi gjennom lek og aktiviteter i barnehager, skoler og fritidsklubber.

Hvordan jobber Right To Play?

For å nå barna utdanner vi lærer, trenere og lokale utdanningsetater slik at de kan bruke våre læringsmodeller i barnehager, skoler og fritidsaktiviteter. Vi støtter også produksjon av undervisningsmateriale, lesesentere og aktivitetssentre. Vi har en bærekraftig tilnærming i alle våre prosjekter, og jobber gjennom lokalt ansatte, foreninger og myndigheter. Vi har utdannet 32 000 lærere og utviklet 1 200 utdannings- og aktivitetsleker.

Hva mottar jeg av informasjon?

Annen hver måned vil du motta en e-post med informasjon om våre prosjekter, nyheter fra felt og lære mer om vårt arbeid. Det er frivillig å motta denne e-posten, og du kan når som helst melde deg av.

Får jeg et fadderbarn?

Når du blir fastgiver i Right To Play støtter du alle barna i våre prosjekter, og du vil derfor ikke motta informasjon kun om et barn som du følger. I e-posten som mottar fra oss annen hver måned blir du blant annet kjent med barna i våre programmer, introdusert til lekene vi bruker og annen interessant informasjon.

Kan jeg får skattefradrag på min støtte?

Når du støtter Right To Play med over 500 kroner i løpet av et kalenderår har du rett til skattefradrag. Hvis du sender inn ditt fødselsnummer (11 siffer) vil ditt bidrag automatisk bli innrapportert til ligningsmyndighetene. (Maksimalt beløp for skattefradrag er 50 000 kroner i året).

Hvordan betaler jeg månedsbidraget?

Vi anbefaler at du oppretter AvtaleGiro eller e-faktura. Vipps kan ikke brukes til faste månedsbidrag da det ikke er mulig å identifisere avsender.

Hvordan kan jeg kontakte Right To Play?

Send e-post til: kontakt@righttoplay.com eller kontakt Ellen på telefon: 918 42 160

Hvordan kan jeg si opp som fastgiver?

Du kan når som helst si opp din avtale som fastgiver. Send oss en e-post på kontakt@righttoplay.com