Bedriftsjulegave, gavekort på løp eller gavekort med mening? Nå kan du kjøpe julegavene hos Right To Play. Din julegave går til å gi utsatte barn beskyttelse, utdanning og styrke ved å bruke lek som metode. Sammen bidrar vi til at flere barn får tilgang til den livsviktige leken, og muligheten til å forme sin egen fremtid. Vi sender elektronisk bevis på gaven, slik at du har noe å legge under treet.

Gavebevis
Gavekort Jul 2020-1.jpg
Gi den livsviktige leken til flere barn

Mange steder i verden er det ikke en selvfølge for barn å leke. Fordi de lever i fattigdom. Fordi de flykter fra krig og konflikt. Fordi de må jobbe. Fordi de er syke eller fordi de har nedsatt funksjonsevne. Nå kan du bidra til at de flere barn får lek inkludert i sin hverdag. For 250 kroner kan ett barn delta i våre programmer i ett år.

Valgfritt beløp for gaven kan vippses til nr. 3000. Ta kontakt med June (jvespestad@righttoplay.com) for å få tilsendt elektronisk gavebevis.

Startplass løp
RSP_6493.jpg
Gi gave til en som er glad i å løpe

Right To Play selger startplasser til Oslo Maraton og Sentrumsløpet. Ved å kjøpe startplass til noen av disse løpene vil påmeldingsavgiften går uavkortet til vårt arbeid med å beskytte, utdanne og styrke de mest utsatte barna. Ta kontakt med June (jvespestad@righttoplay.com) for å kjøpe startplass i gave.

Bedriftsgave
Right To Play bilde.jpg
Bedriftsjulegaven som får barn ut av barnearbeid

152 millioner barn i verden er involvert i barnearbeid. Over halvparten av dem er utsatt for arbeid i farlige miljøer, slaveri, tvangsarbeid, narkotikahandel og prostitusjon. Right To Play forebygger og forhindrer barnearbeid. Gjennom kartlegging, utdanning av lærere, tilgang til trygge skoler og tilpasset læringsmetoder, bidrar vi til at flere barn får utdanning og mulighet til å forme egen fremtid.

Right To Play prosjektet Jam Suka i Mali har til nå fått 752 barn ut av barnearbeid og inn i skolen. Inntil nylig måtte disse barna utføre svært farlig arbeid i gruvene, hvor sjansen for alvorlige skader var stor og retten til en barndom ikke eksisterte.

Frem til 2021 skal Right To Play nå 72 000 av de mest utsatte barna i Mali, slik at de får beskyttelse og forbedret livssituasjon. Les mer.

For 250 kr kan din bedrift hjelpe et barn ut av barnearbeid og inn i skolen - bestill julegaven her eller kontakt Vilgunn (vkronstad@righttoplay.com) for mer informasjon.