• Siste nytt - 15. januar 2018

  Lek og læring

  Det er tidlig morgen og barna gjør seg klar til en ny skoledag i det lille lokalsamfunnet Nyarubande i Rwanda. Selv om de aller fleste barna i området starter på skolen, er det fortsatt mange som ikke fullfører.

  Christine_Story_Image4.png

  Alphonse, 32, rektoren på skolen som Right To Play samarbeider med, sier det er barna som strever mest med lese-, skrive- og regneopplæringen som ikke fullfører barneskolen.

  ”Mange barn i området her begynner på skolen uten grunnleggende ferdigheter. Dette er en stor utfordring for lærerne våre, som er nødt til å engasjere elevene ved å bruke ulike undervisningsmetoder”, sier Alphonse.    

  Christine, 25, en av lærerne på skolen, møter klassen sin ved inngangspartiet. Elevene står på rekke med armlengdes avstand. Det er en kjølig morgen i det lille lokalsamfunnet, men når solen titter over fjelltoppene blir det straks litt varmere. Christine hjelper noen av elevene med å henge fra seg de varme klærne, etterpå går de på rekke ut i skolegården mens de holder hverandre i hendene og synger og danser.

  Christine_Story_Image2.png

  ”I Rwanda er vi veldig glad i å synge og danse”, sier Christine. ”Det er en del av kulturen vår, barna elsker det, også er det en fin måte å lære nye ting på. Jeg bruker ofte sang og dans for å hjelpe barna å huske det de har lært, som forskjellen på høyre og venstre, sette navn på de ulike fargene, tall, bokstaver, ord og stavelser.”

  Christine er bevisst på at barna har ulike forutsetninger for å lære og at de lærer på ulike måter. Ved å dedikere tid til lek, sang og dans i undervisningen har barna blitt mer aktive og engasjerte i timene, og interessen for fagene hun underviser i har økt. ”Barna tilbringer en stor del av livene sine på skolen”, sier Christine. ”Det er viktig med en god start. Barna må lærer å kjenne hverandre, utforske og prøve nye ting sammen. Da er leken et godt verktøy.”

  ”Barna liker måten jeg underviser på. Noen ganger lager jeg dyrelyder som får dem til å le og utforske nye sider ved seg selv. Andre ganger jobber vi med tall og bokstaver, og utforsker geometriske former.”

  Christine_Story_Image.png

  I klasserommet har Christine dekorert veggene med alfabetet, tallrekker, former, dyr og figurer i ulike farger, og barna refererer til dette i timene. I en hylle ved kateteret er det klosser med tall og bokstaver på som barna kan leke med i undervisningen.

  Right To Play har samarbeidet med skolen i det lille lokalsamfunnet i snart 12 år. Ifølge Alphonse har Right To Play sin undervisningsmetodikk bidratt til å legitimere bruken av lek, sang og dans i undervisningen. ”Når barna leker har de det gøy, trives i hverandres selskap, samarbeider og er mer konsentrert. Samtidig er det større sjans for at de fullfører skolen”, sier Alphonse.

    
Act