• Siste nytt - 19. september 2017

  Når lærerne tar i bruk mer inkluderende metoder, blir barna aktive og lærer mer

   

  Right To Play sitt samarbeid med LEGO Foundation har som målsetting å øke kvaliteten på utdanningen i Mosambik.

   

  I en klasse ved Mafuiane Primary School i Mosambik følger en gruppe elever lærerens bevegelser. Hun bruker hele kroppen til å "stave" navnet sitt. Barna står i en halvsirkel, og det er mye latter. "Hvem vil stave navnet sitt?" spør lærer Albertina. Flere ivrige hender rekkes i været.

  En gutt ved navn Robson starter først. Han står i midten av gruppen, mens de andre barna etterligner bevegelsene hans. De roper bokstavene, R.O.B.S.O.N, smiler og ler. Enkelte klarer knapt å vente til det blir deres tur.

  Studier har vist at lek og aktivitet forbedrer barns kognitive læringsutbytte. Ved bruk av de inkluderende metodene får barna mulighet til å bygge relasjoner og utvikle sosiale ferdigheter.

  Mozambique_Story_Image2.png 

  Sosiale ulikheter

  Skoler Right To Play samarbeider med i Mosamblik bruker lek og aktivitet i undervisningen. Dette har gitt flere elever en ny tilnærming til læring. Landet har i dag stor mangel på barnehage- og førskoletilbud, og i tillegg er det et markant skille mellom det offentlige og private utdanningstilbudet. Barn ved offentlige skoler viser svakere resultater i grunnleggende matte kunnskaper enn jevnaldrende på private skoler. Det er store forskjeller, samt lavere akademiske ferdigheter mellom fattige elever og grupper fra middelklassen.

  Man har imidlertid sett at på skoler der læreren tar i bruk mer inkluderende metoder, blir barna aktive og lærer mer. Metodene hjelper barna å lære raskere, i tillegg til at de forstå oppgavene bedre. Barna trives også bedre på skolen. Dette kan demme opp for de store ulikhetene.

   Mozambique_Story_Image4.png

  «I begynnelsen av året er klassene fulltallige og vi ser at fraværet er redusert. Ved bruk av lek og aktivitet i undervisningen, har elever fått bedre faglig utbytte, og ligger på nivå med sine jevnaldrende på landsbasis», sier lærer, Costa Simao, ved barneskolen Mafuiane.

  I Mosambik er målsettingen med prosjektet å bedre kvaliteten på utdanningstilbudet i grunnskolen. Lek og aktivitet bidrar til dette ved å skaper motivasjon for læring, og oppmuntrer til deltakelse og engasjement.

  «I min klasse lærer vi matte ved å bruke ulike aktiviteter. Et av dem er å dele elvene inn i 2 grupper. Hvert lag løper til tavlen for å løse ulike regneoppgaver. Ved hvert riktig svar får lagene poeng, og med stor jubel fra lagkameratene. Dersom de svarer feil, er det neste lag sin tur. I løpet av timen har elevene løst ulike oppgaver,» sier lærer Katia.

  ​​Dino, som selv har blitt undervist i Right To Plays metodikk, har i dag ansvar for å kontrollere at lærerne bruker aktivitetene i henhold til læreplanen på skolen.

  «Jeg opplevde at det ble mer interaksjon i klassen, særlig utvikling av positive lærer-elev relasjoner. Jeg ble mer motivert for å lære, og fikk selv bedre karakterer.»

  Utdanningsdepartementet i Mosambik støtter initiativet til Right To Play. Frem til nå har 1500 lærere som underviser i 1-3 klasse, fått opplæring i Right To Plays inkluderende metoder. Regjeringen håper dette vil bidra til at elevene lærer mer, og at flere barn fullfører grunnskolen.

   

  Av Lilliane Pitters

   

  Om LEGO Foundation


  LEGO Foundation ble grunnlagt i 1986. Deres filosofi baserer seg på at læring gjennom lek er nøkkelen til å bygge en fremtid hvor barn har mulighet til å være kreative, bli engasjert og tilegne seg livslang læring. LEGO Foundation deler Right To Plays overordnede målsetting om å bedre barns skolehverdag i utviklingsland.

  Samarbeidet med LEGO Foundation støtter opp om barns kognitive utvikling, øker læringsutbytte til elevene og bidrar til bedre framtidsutsikter. 

   

    
Act