• Siste nytt - 10. september 2017

  Lærer om inkludering ved å tilpasse aktiviteter til barns behov

  Ahmed er lærer og tilpasser leken for at alle elevene skal kunne delta. Tiltakene har hatt stor effekt på klassen hans. Ikke minst for 11 år gamle Asma.

   

  Da Asma begynte på Al-Amal-skolen for et år siden, ville hun ikke leke med klassekameratene sine. En permanent skade i foten fra tiden de bodde i hjemlandet Syria, gjorde det vanskelig for Asma å løpe og delta i lek med de andre barna.

  Skolen ligger ved Rahma flyktningleir i Libanon. Ved Asmas skole er det flere andre som er syriske flyktninger som henne selv. Men Asma følte seg ensom og hadde ingen venner, og som påvirket selvtilliten hennes.

  "Asma nektet å delta i programmene," sier Ahmed Zaman", en av lærerne ved Al-Amal skolen. Hun følte selv at hun var annerledes og ikke hadde de samme mulighetene som de andre barna. Da Asma fortalte at hun ikke kunne løpe, var jeg fast bestemt på å hjelpe henne," sier Ahmed. "Jeg ville at hun skulle være sammen med de andre barna og overvinne begrensningene hun skapte for seg selv. Ved hver samling la vi derfor en plan. Hun skulle lede programmet og selv vurdere resultatene."

  Ahmed_Main_Story_Image 1.png 

  For å få en klarere forståelse av Asmas handicap, møtte Ahmed fysioterapeuten hennes. « Vi kartla de fysiske begrensningene, men også hvilke aktiviteter hun var i stand til å gjøre," sier Ahmed.

  Med denne nye informasjonen dro Ahmed tilbake til skolen og ba Asma hjelpe ham med å tilrettelegge aktivitetene for å sikre at hun deltok. ​Dette fikk også positiv effekt i form av økt forståelse for inkludering og aksept i klassemiljøet. For med støtte fra medelever, følte Asma seg mer trygg og integrert. Det gav henne en følelse av tilhørighet og mulighet til å påvirke sin egen utvikling samtidig som hun kunne samhandle med andre barn og ha det moro.

  "Ferdighetene vi lærer barn, har en svært viktig overføringsverdi. Effekten av handlingene dine har stor betydning. Frykt og intoleranse sprer seg, men det gjør også gode handlinger. Barna deler erfaringene de lærer med andre," sier Ahmed.

  Den første aktiviteten Ahmed tok i bruk var ved hjelp av hoppetau. Etterhvert la han til flere ulike øvelser og utfordringer som Asma tidligere ikke ville delta i, men som hun nå mestret på lik linje med de andre elevene. Hun frydet seg, og gleden hennes smittet over på de andre barna.

  "Jeg er overrasket over hvor modig Asma er, og at hun nå er fast bestemte på å delta i leken," sier Ahmed.


   

  Ahmed_Main_Story_Image 2.png 

  Hun fikk også mye støtte og hjelp fra de andre barna, og glemte det som tidligere var utfordrende. Ved å tilpasse aktivitetene til Asmas behov, kan nå flere av barna ta en aktiv rolle i det å skre at leken er tilpasset alle, uavhengig av alder eller omstendigheter.

  "Det er i dag mer deltakelse og engasjement i klassen. Barna har fått mer empati for hverandre, og som har stor betydning for et lite skolemiljø hvor flere av barna bor tett sammen i flyktningleiren og deler samme skole».

  "Utdanning og læring er som en gnist som overføres fra en generasjon til en annen, og når læringen stopper opp blir gnisten borte," avslutter Ahmed.

   

  Tekst av Adriana Ermter; Foto: Janine Chehade 

    
Act