• Siste nytt - 26. april 2017

  Hvorfor den Ugandiske læreren Sarah mener at Right To Play sine undervisningsmetoder utvikler barn og unge.

  Sarah_Main_Story_Banner.png

  “Jeg har endret meg både mentalt og personlig” sier Sarah Mutonyi, en 22 år gammel lærer fra Rubaga, Uganda. “Right To Play har vist meg hvordan jeg kan bruke undervisningsmetoder som gjør at elevene både har det gøy i klasserommet og lærer det jeg underviser i. Jeg er så takknemlig for alt organisasjonen har lært meg, og alt jeg fortsatt skal lære.”

   

  Sarah begynte å jobbe som lærer for to år siden, da var hun var da 20 år gammel og nyutdannet lærer. Hun hadde et ønske om å jobbe med barn, fordi hun mente at lærere har en mulighet til å inspirere, forme og positivt påvirke elevenes liv. Som nytt tilskudd til lærerstaben ved Kasubi Cou grunnskole, deltok Sarah på Right To Plays aktivitetsbaserte læringsprogram, der hun lærte å bruke lek, idrett og andre aktiviteter i undervisningen både i og utenfor klasserommet. Kombinasjonen av hennes formelle utdannelse og hennes nye erfaringer med aktivitetsbasert læring viste seg å være utfordrende.

   

  “Jeg syns det var ukomfortabelt å være med og delta på disse aktivitetene”, sier Sarah om det å bli kjent med andre typer undervisningsmetoder enn det hun var vandt med fra lærerutdanningen. 

   Sarah_Story_Image.png

  I Uganda er de tradisjonelle undervisningsmetodene svært konservative, der aktivitetsbaserte undervisningsmetoder ikke anses som læring. Som tidligere student og som lærer ble Sarah opplært i dette paradigme. Det å erstatte det formelle student/lærer forholdet med en terminologi om å benytte lek og aktivitet som en del av barns læring falt ikke naturlig for henne. Det var først gjennom elevenes interesse og engasjement til undervisningsmetodene at hun først skjønte hvor effektfullt det faktisk var.

   

  ”Metodene er viktige fordi de engasjerer og utvikler barna”, forteller Sarah. ”De lærer elevene å ta ansvar, samarbeide, stille spørsmål og utforske det de lærer. Jeg blir motivert av å se effekten av disse metodene, og som et resultat har jeg blitt tryggere som lærer.”

   

  Den lykkelige læreren som setter pris på å høre ”hun får meg til å ha lyst til å lære,” kan ikke lenger se for seg en skolehverdag som ikke inkluderer morsomme aktiviteter. Hun har omfavnet bruken av undervisningsmetodene i alle aspekter av læreplanen og i personligheten sin. Ved å sette elevenes behov før sine egne lærer ikke Sarah bare å bruke aktivitetsbasert læring, men har også fått erfare hvordan dette kan være med på å endre barnas liv.

   Sarah_Story_Image2.png

  ”Undervisningsmetodene har gjort at færre barn slutter på skolen, og har faktisk ført til økt deltakelse,” sier Sarah. “Elevene setter pris på skolen og det de lærer. Jeg har faktisk til gode å se noen av elevene mine slutte. De aktivitetsbaserte metodene forbedrer også barns konsentrasjon og ytelse i klasserommet – de slapper mer av og lærer på en kreativ måte. De utvikler forståelse for bestemte fag ved at de lærer på en måte som hjelper dem å huske, fordi de forbinder læring med det å ha det gøy. Uten disse metodene vet jeg ikke hvordan jeg skulle undervist.”


  Det å leke og være i aktivitet med elevene på skolen er ikke lenger en utfordring for Sarah, da skole har blitt et andre hjem. “Min tid med Right To Play har vært flott, fantastisk” sier Sarah. ”Som lærer og person har jeg utviklet meg.”


    
Act