• Siste nytt - 16. januar 2017

  Abigail aktiviserer elevene for å lære

  Abigail Havor bruker ofte sang og dans når hun underviser 1 klasse ved skolen Obokwashie i Ghana. Og det er en av grunnene til at hennes klasse skiller seg ut fra de andre ved skolen.

  1 jan 2017 jpeg-001.jpg  
  Abigail har plassert pulter og stoler i klasserommet i form som en hestesko. Hun mener dette skaper et mer inkluderende miljø for barna og gjør det mulig for henne som lærer å se alle elevene bedre.

  «Dette gjør at elevene deltar i større grad og engasjere seg mer i undervisningen. Sist men ikke minst skaper det også en åpen plass i klasserommet hvor barna kan leke», sier Abigail.

  2 jan 2017.png
    
  Abigail har vært lærer i fire år. I fjor fikk hun opplæring i Right To Plays metoder. Hun bruker nå ofte dette som verktøy i undervisningen og som hjelper barna til å deltar i diskusjoner og samtaler av faglig karakter.

  «Jeg ser at dette har god effekt på hele dynamikken i klasserommet og elevenes engasjement i timene. Det skaper et trygt og godt miljø, og det gjør at elevene i større grad tar del i undervisningen på en ny måte enn tidligere. De tør å utforske og uttrykke seg mer».

  3 jan 2017.png
   

  Flere av aktivitetene i klasserommet krever at barna jobber sammen i team.

  "Siden ingen barn ønsker at hans eller hennes team skal tape, støtter de hverandre i det å fullføre oppgavene som blir presentert for dem," forklarer Abigail. "Både gutter og jenter hjelper hverandre. De utviser en stor vilje til å hjelpe sine teammedlemmer, uansett alder eller kjønn. Dette viser hvilken styrke som ligger i godt teamarbeid. Kommunikasjonen mellom elevene er også blitt forbedret."

  4 jan 2017.png
   
  Det å få kontroll over en klasse med flere elever er også blitt mye enklere og som lærer ser hun også stor forskjell i det å skape et trygt læringsmiljø som igjen gir seg utslag i økt læringsutbytte blant elevene.

  "Lek har en annen tilnærming til læring enn kravene som ofte settes for at barn skal delta. Dette programmet tilbyr noe til alle» sier hun.

  Abigail bruker ofte stafettaktivitet som tilpasses til en rekke av fagene. Det innebærer at barna løper frem til tavlen for å fullføre alt fra matteoppgaver til å finne riktige bokstaver. Barna er i bevegelse, får bedre konsentrasjon og man holder oppmerksomheten deres i en lengre periode av gangen. 
   

  5 jan 2017.png

  Det er også en økende mengde forskning som er gjort innen utdanningsfeltet de siste ti årene, og som trekker paralleller mellom læring og lek. Her fremheves betydningen av lek og aktivitet i skoleundervisningen, og da som et viktig supplement spesielt innen språk og matte. Det viser også at lek er grunnleggende for å utvikle barns kognitive ferdigheter i tillegg til sosiale, emosjonelle og fysiske utvikling.​

   

  Vi ser gode resultater av vårt omfattende arbeid og nedenfor kan du se hva Right To Play har oppnådd i enkelte av landene.

  original.jpg
    

  Tekst: Right To Play International

  Foto: Asiwome Biekro

    
Act