Fredsskapende arbeid​

 

Gjennom lek og idrettsaktiviteter lærer barn og unge respekt og aksept for hverandre, og hvordan de kan løse konflikter seg imellom. 

 

En milliard barn og unge lever i områder med konflikt. I voldelige områder som dette, oppmuntrer aktivitetene våre alle barn og unge – uansett etniske, kulturelle eller historiske ulikheter – til å komme sammen og ta del i aktivitetene på lik linje med andre.  

Basketball, fotball og volleyball handler ikke bare om å score flest mål og vinne kamper. Det handler også om godt samarbeid,  effektiv og respektfull kommunikasjon, empati og Fair Play. Etter trening og kamp diskuterer trenerne våre med spillerne. De snakker sammen om det de gjorde, hvordan de gjorde det og hvorfor de gjorde det. Trenerne engasjerer spillerne til å tenke på laget som en del av lokalsamfunnet. De samme ferdighetene de bruker til å bygge et godt lag, kan de også bruke til å stryke lokalsamfunnet. 

En konflikt kan ikke bare eskalere, den kan også temmes og håndteres på en god og respektfull måte, som igjen gir grobunn for nye vennskap og tryggere omgivelser.

Hver gang barn og unge leker og spiller sammen, om det er på fotballbanen eller i klasserommet, er det en mulighet til å skape vennskap og respekt for hverandres likheter og ulikheter.          

" Det jeg tror barn og unge trenger for å skape fred i Sør-Sudan, er at vi har det til felles at vi kan leke  sammen."

​James, Right To Play Trener, Sør-Sudan  

    
 
HISTORIE FRA FELT: Mostafa...

 

"Du trenger ikke være voksen for å være en god leder..."

 

13-år gamle Mostafa er en palestinsk flyktning som levere i Libanon. Han er oppvokst i et miljø med mye konflikt og uro.  

"Jeg skapte mye konflikt på skolen, og flere av barna var redd meg" sier Mostafa. 

Det var den 20 år gamle Aras, en irakisk flyktning, som hjalp Mostafa endre den utagerende atferden. Som Right To Play trener, møtte Aras på Mostafa i A'amel, en lokal organisasjon som engasjerer barn og unge i lek og idrettsaktiviteter.

Gjennom aktiv deltakelse i lek og idrett lærte Mostafa hvor viktig det er å samarbeide med andre.  

Ingen er mer takknemlig for denne forandringen enn Mostafas bror, 10 år gamle Bager, som også er aktivt deltakende i Right To Play sine lek og idrettsaktiviteter.

"Jeg har fått en ny venn," sier Bager. 

Bager sier at det å ikke bli plaget og ertet av Mostafa, har lært ham mye om hvordan en skal oppføre seg mot andre.

"En trenger ikke være voksen for å bli en god leder," sier Bager. "Det er måten vi snakker på og oppfører oss som gjør en forskjell og betyr noe."  

     
  
Health Practices 
 

Lek og aktivitet lære barn livsviktig kunnskap, som for eksempel å vaske hendene og beskytte seg mot malaria.

Quality Education  
 

Vi jobber med lærere og skolemiljøet for at barn skal trives bedre på skolen og bli mer motivert for læring.

Act