Vi er et team
​​​
Vi er en del av et globalt fellesskap som ønsker å gjøre en forskjell. Vi tror at lek og idrett kan forandre et barns liv. Vi er en del av et samarbeid med alt fra ulike partnere og støttespillere til lokal kontoret i hvert enket land. Vi jobber som et team!

   
Partners.jpg 
 
Møt teamet: det internasjonale styret, lederteamet, våre regionale og nasjonale direktører.          
 
 
Mer enn 300 profesjonelle idretts - og OL-utøvere fra 40 land har sluttet seg til vårt team fordi de vet hvilken positive betydning lek og idrett kan ha.
Act