Partnere​

Partnerne våre er de viktigste bidragsyterne og støtter opp om det arbeidet vi gjør for barn og unge. 

Right To Play Norge har i flere år hatt et tett samarbeid med ulike bedriftspartnere, arrangementer, idrettspartnere,  institusjoner og stiftelser. Det er gjennom dette samarbeidet vi har vokst som organisasjon og utviklet oss videre. Lenger ned på siden finner du informasjon om de vi samarbeider med i dag.   

  
CorporatePartners.jpg 
 
Våre bedriftspartnere er delt inn i fire kategorier: Gullpartnere, Sølvpartnere, Bronsepartnere og Støttespillere. 
 
 
Institusjoner og stiftelser er våre største bidragsytere og helt avgjørende for implementeringen og effektmålingen av prosjektene våre.
 
 

Arrangementene og  idrettspartnerne bygger på grunnverdiene til idretten: Alle mennesker skal ha mulighet til å utøve idrett ut fra sine ønsker og behov.     

Act